Rolnicze choroby zawodowe oraz działania prewencyjne KRUS

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rolnicze choroby zawodowe oraz działania prewencyjne KRUS
Tytuł równoległy: Agricultural industrial diseases and preventive action of the Agricultural Social Insurance Fund
Autor: Podstawka, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/806
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 18 (91) (2011), s. 9-18
Abstract: Rolnicze choroby zawodowe podlegają ubezpieczeniu w ramach społecznego ubezpieczenia rolników. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązywała KRUS do prowadzenia działalności prewencyjnej. Przyjęto wówczas założenie, iż korzystniej jest prowadzić działania prewencyjne i rehabilitacyjne niż ich nie realizować i ponosić koszty wypłaty świadczeń. W artykule poddano ocenie rolnicze choroby zawodowe i związane z nimi działania prewencyjne KRUS
Description: Agricultural industrial diseases are submitted as part of public insurance for the farmers. The act from 20 December 1990 about the national retirement insurance of farmers, obliged the Agricultural Social Insurance Fund to conduct a preventive activity. They made assumption then that it was more favourable to conduct preventive and rehabilitation action than not to carry it out and to incur costs of the payment of benefits. In the article agricultural industrial diseases and associated with them preventive action of the Agricultural Social Insurance Fund were subjected to the evaluation

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics