Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 18 (91), 2011 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 18 (91), 2011 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Demjaniuk, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Po uporaniu się z głębokim kryzysem okresu przejściowego i częściowym zreformowaniu handlu zagranicznego, Białoruś zaczęła zwiększać swój eksport na rynki zagraniczne. W latach 1996-2006 handel zagraniczny stał się najbardziej ...
 • Wójcik-Augustyniak, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano teoretyczne założenia metody analizy map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce. Ponadto zaproponowano uproszczą wersję metody map grup strategicznych. W opracowaniu ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Konkurencyjność jest zależna od zadowolenia klienta. Zadowolenie to powstaje przez uwzględnienie jego potrzeb i poglądów w połączeniu z ciągłym doskonaleniem produkcji i usług. Podstawowym wymaganiem klienta jest jakość, ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  E-zarządzanie ukierunkowane jest na wspomaganie działalności pracowników organizacji, właścicieli oraz tych, do których jest zaadresowana działalność organizacji, a więc: klientów, konsumentów, petentów. W artykule ...
 • Ross, Eve; Voigt, Walter; Kuhn, Elvira (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym wymaga rozpoznania zmian i ryzyka. Niepokój jest możliwy tylko wtedy, gdy środki zaradcze zostały podjęte przed pojawieniem się ryzyka. Wpływa to na wybór systemu docelowego, ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W latach 2001-2010 w krajach Unii Europejskiej nastąpił silny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych sięgający poziomu 60% PKB. Celem artykułu jest analiza zmian stanu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce ...
 • Ebisch, Oktawian; Gunha, Tussavan; Staszak, Olga; Temizsoy, Güllü; Kuhn, Elvira (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Action associated with providing high quality water can solve the problem of seriousunemployment in Poland and provide a high standard of health care for the population. Special attention is being attached to observing ...
 • Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Rolnicze choroby zawodowe podlegają ubezpieczeniu w ramach społecznego ubezpieczenia rolników. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązywała KRUS do prowadzenia działalności prewencyjnej. ...
 • Gheorghiu, Anca; Gheorghiu, Anda (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Obecny kryzys gospodarczy miał swój początek w 2008 roku na rynkach finansowych państw rozwiniętych i bardzo szybko rozprzestrzeni się na cały świat. Kraje rozwijające się, Rumunia w szczególności, nie zostały odizolowane ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Ryzyko jest nieodłącznym elementem wszelkich przedsięwzięć, w tym dotyczy także projektów inwestycyjnych. Infrastrukturalne projekty inwestycyjne charakteryzują się zazwyczaj dużą złożonością działań oraz wysokimi nakładami ...
 • Litwiniuk, Przemysław; Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Ustawa o odpadach wprowadziła w życie obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami. Są one opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W województwie mazowieckim oko o 80% stanowią odpady ...
 • Bubiak, Bogumiła (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Ukierunkowanie procesu zarządzania na relacje z klientem, rozwiązywanie problemów, szeroko rozumiana obsługa klienta, monitoring sytuacji i kontrola, będąca źródłem nowych działań naprawczych lub powtarzających działania ...
 • Nowogródzka, Teresa; Niewęgłowski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W opracowaniu przedstawiono rolę ośrodków doradztwa rolniczego w aspekcie popularyzacji i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zwrócono uwagę na istotną rolę, realizowane zadania oraz działalność doradztwa ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W oparciu o regulację ustawową, literaturę i orzecznictwo, w artykule omówiono dwie formy współdziałania gmin przy wykonywaniu zadań publicznych - związek międzygminny oraz porozumienie międzygminne

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account