Geneza i rozwój programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – osiągnięcia i wyzwania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Geneza i rozwój programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – osiągnięcia i wyzwania
Tytuł równoległy: Genesis and development of the Single European Sky - achievements and challenges
Autor: Wilczyńska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/803
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 203-217
Abstract: Z roku na rok wzrasta wielkość popytu na usługi lotnicze. W efekcie, do 2020 roku wielkość natężenia ruchu lotniczego może wzrosnąć dwukrotnie, a w niektórych obszarach Europy nawet trzykrotnie. System zarządzania ruchem lotniczym nie jest przygotowany pod kątem operacyjnym, by móc sprostać szybko rosnącym potrzebom użytkowników. Przestrzeń powietrzna rozpościerająca się nad Europą jest rozdrobniona wzdłuż granic państwowych. W opracowaniu opisane zostały realia wdrażania programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, jako szansy integracji i modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie
Description: Each year the demand of aviation services is increasing. As a result, by 2020 the volume of air traffic could rise twice and in some areas of Europe even tripled. Air traffic management system is not ready to meet rapidly growing demand. European airspace is fragmented according to national borders. This study describes the realities of the implementation of the Single European Sky, as a chance to integrate and modernize air traffic management system in Europe

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics