Teoretyczne ujęcie promocji w aspekcie koncepcji marketingu terytorialnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Teoretyczne ujęcie promocji w aspekcie koncepcji marketingu terytorialnego
Tytuł równoległy: The theoretical approach in terms of promotion of the concept of territorial marketing
Autor: Chrząścik, Marcin
URI: http://hdl.handle.net/11331/799
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 143-151
Abstract: Publikacja porusza problematykę promocji w ujęciu marketingu terytorialnego. Zaistniało wiele zmian od czasów, gdy Ph. Kotler i S.J. Levy zaproponowali szeroką koncepcję marketingu, negując jego dotychczasowe, zawężone traktowanie, odnoszące się jedynie do organizacji nastawionych na zysk, pomijając tym samym działania jednostek i organizacji niebiznesowych, również stosujących w swoich działaniach elementy marketingu. Dynamiczny rozwój koncepcji marketingu terytorialnego oraz obserwowanych praktyk stosowanych przez jednostki terytorialne doprowadził do zjawiska ogromnej konkurencji na rynku podmiotów niekomercyjnych. Promocja jako system komunikowania się organizacji z otoczeniem jest elementem, który organizacje wykorzystują w celach rynkowych. Artykuł przedstawia zarys historyczny, prezentuje przegląd literatury oraz wskazuje na funkcje i cele promocji w ujęciu filozofii marketingu terytorialnego
Description: The article discusses the subject of territorial marketing and promotion. It is a historical overview of the phenomenon of territorial marketing. There has been a lot of changes since the days when Ph. Kotler and S.J. Levy proposed a broad concept of marketing, criticising its previous, restricted treatment, referring only to for-profit organizations, and neglecting the actions of individuals and non-business organizations, which also use marketing elements in their business activities. Although the marketing mix theory is based on several elements, the author focused on the issue of promotion

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics