Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bombiak, Edyta
dc.date.accessioned 2016-07-31T17:42:08Z
dc.date.available 2016-07-31T17:42:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 79-93 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/794
dc.description Effective management of modern organizations requires recognition and proper use of human capital. This article aims to present the essence and unique characteristics of human capital and the ensuing risks and specific management of the capital. A special role in this process is measuring the amount of human capital and investing in its development, because they are inherent in activities aimed at reducing the competence gap at the individual units as well as the entire organization pl
dc.description.abstract Efektywne zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga docenienia i odpowiedniego wykorzystania kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i unikatowych cech kapitału ludzkiego oraz wynikającego z nich ryzyka i specyfiki zarządzania tym kapitałem. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa pomiar wartości kapitału ludzkiego oraz inwestowanie w jego rozwój, gdyż są to nieodłączne działania ukierunkowane na zmniejszenie luki kompetencyjnej zarówno na poziomie poszczególnych jednostek, jak też całej organizacji pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kapitał ludzki pl
dc.subject Kompetencje pracownicze pl
dc.subject Zarządzanie kapitałem ludzkim pl
dc.subject Human capital pl
dc.subject Human Capital Management pl
dc.subject Employees competencies pl
dc.title Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji pl
dc.title.alternative Accumulation and valuation of human capital in organizations pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics