Dyrektywa Unii Europejskiej i kodyfikacja prawa prywatnego w Republice Słowackiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dyrektywa Unii Europejskiej i kodyfikacja prawa prywatnego w Republice Słowackiej
Tytuł równoległy: Codification and Europeanisation of private law in the Slovak Republic
Autor: Cirák, Ján
URI: http://hdl.handle.net/11331/791
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 45-53
Abstract: W artykule omówiono problemy kodyfikacji i europeizacji prawa prywatnego w świetle najnowszych doświadczeń nauki o prawie w Republice Słowackiej. Obydwa procesy, zarówno kodyfikacja, jak i europeizacja prawa prywatnego, są ściśle połączone i wzajemnie się uzupełniają. Ze względu na specyfikę rozwoju regulacji prywatnoprawnych analizuje się główne wymagania i zadania podczas przygotowania nowego kodeksu cywilnego. Dokładniej opisano wymóg zastąpienia "prowizorium legislacyjnego" w dziedzinie prawa prywatnego, wymóg osiągnięcia wyższego stopnia aproksymacji słowackiego prawa prywatnego z prawem Unii Europejskiej i w końcu zanalizowano podstawowe aspekty utworzenia nowej, nowoczesnej, według możliwości jak najbardziej optymalnie pojmowanej monistycznie, koncepcji zmiany podstawowych stosunków i instytucji prawa prywatneg
Description: This article deals with problems of codification and Europeanisation of private law in accordance with the newest knowledge of law science in the Slovak Republic. Both processes of codification and Europeanisation of private law are closely connected and mutually overlapped. Respecting particularities in development of private regulation, the main requirements and tasks connected with the process of developement of the Civil Code are analyzed. The article deals further with requirements to terminate temporary legislation in private law, with requirements to attain higher level in approximation of private law and European Union law. The article finally analyzes the basic aspects in the creation of a new, modern and optimal monistic approach to the fundamental conditions and institutions of private law

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics