How can an enterprise survive competition? Information management requirements

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuhn, Elvira
dc.contributor.author Staszak, Olga
dc.contributor.author Maier, Iris
dc.date.accessioned 2016-07-31T17:41:18Z
dc.date.available 2016-07-31T17:41:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 17-25 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/790
dc.description Otoczenie organizacji stanowi szczególne wyzwanie dotyczące komunikacji i przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Świat staje się coraz bardziej międzynarodowy i to powoduje, że sieć informacji o światowym zasięgu musi zostać stworzona. Usługom musi towarzyszyć wysokiej jakości informacja. Również uczenie się będzie rozumiane jako zadanie na całe życie. Żeby sprostać tym potrzebom rozwoju społeczeństwa, musi nastąpić zmiana w zarządzaniu, szczególnie jeśli chodzi o sprzedawcę i konsumenta. Artykuł przedstawia wpływ warunków otoczenia na przetrwanie organizacji pl
dc.description.abstract The surrounding conditions of an organization are a special challenge regarding communication and information flow both internal and external. By becoming more and more international, a world wide communication network has to be established. Services have to be accompanied by a high standard of information. Learning will be regarded as a life time task. To meet the need of the vitality of society, a change in management has to be established, especially from salesman to consumer. This paper presents the impact of the surrounding conditions on the survival of a company pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Konkurencyjność przedsiębiorstwa pl
dc.subject Otoczenie organizacji pl
dc.subject Zarządzanie informacją pl
dc.subject Enterprise competitiveness pl
dc.subject Information management pl
dc.subject Organisation environment pl
dc.title How can an enterprise survive competition? Information management requirements pl
dc.title.alternative Jak przedsiębiorstwo może przetrwać konkurencję? Wymagania zarządzania informacjami pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics