How can an enterprise survive competition? Information management requirements

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł How can an enterprise survive competition? Information management requirements
Tytuł równoległy: Jak przedsiębiorstwo może przetrwać konkurencję? Wymagania zarządzania informacjami
Autor: Kuhn, Elvira; Staszak, Olga; Maier, Iris
URI: http://hdl.handle.net/11331/790
Data: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 17-25
Streszczenie: The surrounding conditions of an organization are a special challenge regarding communication and information flow both internal and external. By becoming more and more international, a world wide communication network has to be established. Services have to be accompanied by a high standard of information. Learning will be regarded as a life time task. To meet the need of the vitality of society, a change in management has to be established, especially from salesman to consumer. This paper presents the impact of the surrounding conditions on the survival of a company
Opis: Otoczenie organizacji stanowi szczególne wyzwanie dotyczące komunikacji i przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Świat staje się coraz bardziej międzynarodowy i to powoduje, że sieć informacji o światowym zasięgu musi zostać stworzona. Usługom musi towarzyszyć wysokiej jakości informacja. Również uczenie się będzie rozumiane jako zadanie na całe życie. Żeby sprostać tym potrzebom rozwoju społeczeństwa, musi nastąpić zmiana w zarządzaniu, szczególnie jeśli chodzi o sprzedawcę i konsumenta. Artykuł przedstawia wpływ warunków otoczenia na przetrwanie organizacji

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki