Logistics service providers in the supply chain

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Logistics service providers in the supply chain
Tytuł równoległy: Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw
Autor: Rybalko, Maria
URI: http://hdl.handle.net/11331/788
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 27-44
Abstract: The main current focus of supply chain management (SCM) is the creation of longterm, mutually beneficial relationships between a company and other participants in the supply chain. Strategic partnerships are a key factor in the effectiveness of the business of a company as a whole. The market of integrated services in the SCM sphere is developing rapidly, and these services themselves are becoming more complex. A growing market should offer different models of strategic behaviour by suppliers of logistics services. One of these models is that of partnerships. Industry journals and press releases today often report the creation of "logistics partnerships". In this context, "logistics" is understood as a sphere of strategic importance and the source of competitive advantages, where supply chain participants cooperate closely not only with their suppliers and consumers, but also with providers of logistics services
Description: Obecnie główny problem związany z zarządzaniem łańcuchem dostaw (SCM) dotyczy tworzenia długoterminowych, trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i innymi uczestnikami łańcucha dostaw. Strategiczne partnerstwo jest kluczowym czynnikiem efektywności biznesu. Rynek zintegrowanych usług w sferze SCM rozwija się gwałtownie, a same te usługi stają się coraz bardziej złożone. Rosnący rynek powinien zaowocować innymi modelami strategicznego zachowania dostawców usług logistycznych. Jednym z tych modeli jest partnerstwo. Dzisiejsza prasa często donosi o kreacji "partnerstwa logistycznego". W tym kontekście logistyka jest rozumiana jako dziedzina o strategicznym znaczeniu i źródło przewagi konkurencyjnej, kiedy to uczestnicy łańcucha dostaw kooperują ściśle nie tylko z dostawcami i konsumentami, lecz także z innymi operatorami usług logistycznych

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics