Budowanie kapitału ludzkiego z wykorzystaniem niematerialnych narzędzi motywowania w świetle badań empirycznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Budowanie kapitału ludzkiego z wykorzystaniem niematerialnych narzędzi motywowania w świetle badań empirycznych
Tytuł równoległy: Building human capital with the use of immaterial motivation tools on the basis of empirical research
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/785
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 19 (92) (2012), s. 125-142
Abstract: Efektywne zarządzanie zasobami niematerialnymi jest dziś warunkiem koniecznym przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Kluczową kompetencją staje się efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników oraz jego rozwój nie byłyby jednak możliwe bez skutecznego systemu motywowania pracowników. W obliczu rosnących oczekiwań zatrudnionych, priorytetem jest doskonalenie motywowania niematerialnego. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie, czy w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami narzędzia niematerialne są wykorzystywane do budowy kapitału ludzkiego organizacji
Description: Effective management of immaterial resources is now a necessary condition for survival and growth of any organization. Key competence becomes effective human capital management. The use of the intellectual potential of employees and its development would not have been possible without an efficient system of motivating employees. In the face of rising expectations of employees becomes a priority for improving motivation immaterial. This article aims to answer the question whether in practice the immaterial tools are used to build human capital organization

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics