Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Tytuł równoległy: Determinants of quality management system in enterprise
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/784
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 19 (92) (2012), s. 109-123
Abstract: Uwzględnienie priorytetu jakości w organizacji to poszukiwanie możliwości stałego doskonalenia procesów w kontekście ich sprawności operacyjnej, jak i zdolności do zaspokajania stwierdzonych i przyszłych potrzeb klienta. Oznacza to brak tolerancji dla błędów. Jakość przyniesie firmie wymierne korzyści tylko wówczas, gdy będzie stanowić silnie zintegrowany system z pozostałymi elementami organizacji i zostanie przeniesiona z płaszczyzny operacyjnej na poziom strategiczny. System zarządzania jakością może okazać się najlepszym sposobem na utrzymanie, a także zwiększenie zysku. W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i ankiety
Description: Taking into account the priority of quality in the organization to seek opportunities for continuous improvement of processes in the context of their operating efficiency as and ability to satisfy stated and future needs. This means no tolerance for mistakes. The quality will bring measurable advantages only if it is a highly integrated system with the rest of the organization and will be transferred from the plane operating on a strategic level. The quality management system may be the best way to maintain and increase profit. The paper presents the conditions of the system of quality management in the enterprise based on studies using the method of diagnostic survey using interview and survey techniques

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics