Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Tytuł równoległy: Quality management in the automotive industry
Autor: Toruński, Janusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/778
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 19 (92) (2012), s. 23-32
Abstract: Wysoką jakość wyrobu lub usługi można osiągnąć poprzez spełnienie wymagań i oczekiwań klientów. Klient jest więc kluczową postacią zarządzania jakością. Ma on swój udział w projektowaniu produktu, jego wytwarzaniu, sprzedaży, modyfikacjach. Dlatego też głównym obszarem zarządzania jakością jest identyfikacja klienta. Jakość jest jedną z podstaw wyboru produktu przez klientów. Może więc stać się ona cechą odróżniającą daną organizację od innych oraz mieć wpływ na jej reputację. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdrażania zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Description: The high quality of the product or service can be achieved by meeting customer requirements and expectations. The customer is therefore a key figure in quality management. He has contributed to the design of the product its manufacture, sale, and modification. Therefore, the main area of quality management is to identify the client. Quality is one of the choice of product for customers. It may therefore be a feature that distinguishes the organization from others and have an impact on its reputation. This is particularly important in the automotive industry. The paper presents the conditions of implementation of quality management in the automotive industry

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics