Decision criteria in management using probabilities

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Decision criteria in management using probabilities
Tytuł równoległy: Kryteria podejmowania decyzji w zarządzaniu z wykorzystaniem prawdopodobieństwa zdarzeń
Autor: Lopes, Ana Paula
URI: http://hdl.handle.net/11331/770
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 20 (93) (2012), s. 65-74
Abstract: In this paper, I will illustrate how some decision making techniques or criteria, using probabilities, will allow us to determine optimal courses of action not only for perishable-goods stocking problems, but also for a number of other managerial decision making applications. Various methods for decision making with probabilities are discussed and compared. Some simple interesting numerical examples show how these criteria can work in practice, and demonstrate their differences. Most of the time, managers must decide how much produce to stock to meet an uncertain demand. If produce is excessively stocked, some of it may go unsold, and because of its perishability, it may have to be thrown away at a loss. On the other hand, if sufficient stock is unavailable to meet the potential demand in the selling period, a situation of lost profit is incurred. In such cases, the manager is interested in deciding an optimal stocking level, one which results in the largest expected profit in the long term
Description: W artykule zilustrowano, jak pewne techniki czy kryteria wykorzystujące prawdopodobieństwo zdarzeń a dotyczące podejmowania decyzji pozwalają określić optymalne działania odnośnie magazynowania nietrwałych towarów, jak również innych decyzji w zarządzaniu. Porównywane są różne metody, a także pokazano proste, interesujące przykłady ukazujące, jak te kryteria mogą działać w praktyce. W większości przypadków menedżerowie muszą zdecydować, ile produktów zmagazynować, żeby sprostać niepewnemu popytowi. Jeżeli zmagazynują zbyt dużo, część może nie zostać sprzedana, a z powodu nietrwałości zgromadzonych zapasów mogą one zostać wyrzucone i spowodować stratę. Z drugiej strony jeżeli nie można zaspokoić popytu z powodu zbyt małych zapasów, także powoduje to stratę. W tej sytuacji menedżer jest zawsze zainteresowany podjęciem optymalnej decyzji dotyczącej zapasów, której rezultatem jest najwyższy spodziewany zysk w długim okresie czasu

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics