Podejście procesowe w zarządzaniu jakością

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
Tytuł równoległy: The process approach in quality management
Autor: Toruński, Janusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/767
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 20 (93) (2012), s. 35-43
Abstract: Podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa są struktury procesowe. Działalność organizacji rozważa się i analizuje w ramach systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem procesów występujących w przedsiębiorstwie. Są dwa zasadnicze powody definiowania procesów w przedsiębiorstwie. Pierwszy wynika z konieczności wskazania tych działań, które decydują o osiągnięciu zamierzeń związanych z jakością. Są to działania, które w konsekwencji będą stanowić podstawę ustanowionego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Drugim powodem jest konieczność dokumentowania systemu jakości. W artykule przedstawiono znaczenie podejścia procesowego w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie
Description: The basis of each company is that of the process. The activities of the organization are considered and analyzed in the framework of the quality management system including the processes occurring in the enterprise. There are two main reasons for defining processes within the company. The first is rooted in the need to identify those activities that affect the achievement of goals related to quality. The activities, which in turn will form the basis of the established quality management system in the enterprise. The second reason is the need to document the system of quality. The importance of a process approach to quality management in the enterprise is presented in this article

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics