Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce
Tytuł równoległy: The courier services logistics market in Poland
Autor: Marcysiak, Adam; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Lendzion, Małgorzata
URI: http://hdl.handle.net/11331/760
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 23 (96) (2013), s. 29-38
Abstract: W Polsce firmy kurierskie działają stosunkowo krótko. Mimo to zajmują znaczące miejsce w krajowej gospodarce. Rynek usług kurierskich w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, wciąż jest w fazie rozwoju. W krajach tzw. starej Unii Europejskiej korzystanie z usług kurierskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest kilkakrotnie wyższe niż w Polsce. Oznacza to, iż branża kuriersko-ekspresowo-paczkowa (KEP) w naszym kraju w najbliższych latach będzie się nadal intensywnie rozwijać. W roku 2011 operator publiczny zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym ponad 2,1 mld usług pocztowych (powszechne usługi pocztowe, umowne usługi pocztowe, w tym kurierskie), co przełożyło się na ponad 4,8 mld zł przychodu. W tej liczbie usług było około 1,6 mld powszechnych usług pocztowych, które wygenerowały około 4,2 mld zł przychodu, z czego ponad 1,3 mld stanowiły przesyłki listowe, z których przychód wyniósł prawie 3,3 mld zł. Operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2011 roku ogółem, w obrocie krajowym i zagranicznym, ponad 3,7 mld usług pocztowych (przesyłki z korespondencją, przesyłki reklamowe, paczki, druki bezadresowe), co dało prawie 1,5 mld zł przychodu
Description: In Poland, courier companies have been operating for a relatively short period of time. Nevertheless, they occupy a significant place in the national economy. Courier services market in Poland, compared with Western European countries, is still under development. In the countries of the so-called old European Union the use of courier service per capita is several time higher than in Poland. This means that the industry courier-express-donuts (KEP) in our country will continue to grow vigorously in the coming years. In 2011, the public operator realized in domestic and foreign markets more than 2.1 billion postal services (universal postal services, postal services contracts, including courier services), which resulted in more than a 4.8 billion PLN income. As the number of services was about 1.6 billion universal postal services, which generated about 4.2 billion PLN in the income, with over 1.3 billion letter-post items accounted for, of which revenues were nearly 3.3 billion PLN. Private operator realized in 2011, a total domestic and foreign markets, more than 3.7 billion postal services (items of correspondence, mail, parcel, bulk mailing), which resulted in nearly a 1.5 billion PLN income

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics