Metoda QFD w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metoda QFD w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Tytuł równoległy: The QFD method in the process of quality management in enterprise
Autor: Toruński, Janusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/758
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 23 (96) (2013), s. 9-17
Abstract: Wzrastająca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodzącej globalizacji i związanych z nią procesów wymusza konieczność ciągłego usprawniania wszystkich płaszczyzn działania biznesu W obszarze tym można zauważyć nieprzerwanie zachodzące doskonalenie, będące dostosowaniem różnego rodzaju zasad, metod i narzędzi do oczekiwań, które stawiają przed sobą organizacje. Właściwą jakość może mieć tylko produkt/usługa dobrze zaprojektowana oraz produkt wykonany w procesach gwarantujących uzyskanie założonych parametrów. Faza przygotowania produkcji ma więc decydujące znaczenie dla jakości produktu wytwarzanego przez firmę. Produkt/usługa dobrze zaprojektowana musi uwzględniać wymagania przyszłych użytkowników, zapewniać im bezpieczeństwo w czasie użytkowania i być bezpieczna dla środowiska. Metodą opracowaną właśnie w tym celu jest metoda rozwinięcia funkcji jakości - QFD
Description: The increasing dynamic of change, which is the result of ongoing globalization and related processes, forces the continuous improvement, at all levels of business. It is possible to observe in this area, the processes of improvement occurring continuously, and manifested in adapting various principles, methods and tools to the expectations of modern organizations. An appropriate quality can only be acquired by a product / service which is well designed, and made in a process which guarantees reaching the previously established parameters. The preparation phase of production is therefore of crucial importance for the quality of the product produced by a company. A well designed product / service must take into account the requirements of its future users, ensure their safety during the period of being used and be safe for the environment. The method of developing quality functions - QFD is created especially for this purpose

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics