Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie
Tytuł równoległy: Assessment of the risks of investing in securities of selected construction companies listed on the WSE in Warsaw
Autor: Kruk, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/757
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 23 (96) (2013), s. 205-218
Abstract: Każde działanie bądź wybór obarczone jest pewnym ryzykiem. Podejmując decyzje o wszczęciu lub zaniechaniu działań przewiduje się określone efekty w przyszłości, jednak nigdy nie ma pewności jak różne czynniki wpłyną na skutki podjętych decyzji. Biorąc pod uwagę, że stany przyszłe kształtowane są przez olbrzymią ilość czynników wpływających na nie, a także złożone procesy i ich zmienność, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Wówczas mamy do czynienia z ryzykiem, czy zaplanowane działanie lub stan zostanie osiągnięty. W artykule przedstawiono ocenę ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej
Description: Every action or choice is subject to certain risks. When making decisions on taking or withdrawing from actions one anticipates certain results in the future, but never can be sure how different factors will influence the effects of the decisions taken. Taking into consideration that the conditions in the future are shaped by a huge number of factors affecting them, as well as complex processes and their variability, we cannot predict the future. Then there is the risk that the planned action or condition will not be met. This paper presents an assessment of the risks of investing in securities of selected companies in the construction industry

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics