Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym
Tytuł równoległy: Definitions of human capital - a comparative and critical approach
Autor: Samul, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/756
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 23 (96) (2013), s. 195-204
Abstract: W literaturze bardzo często używa się wymiennie określeń zasoby, aktywa, kapitał w odniesieniu do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, brak jest jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia różnic między nimi. Znaczna część autorów twierdzi, że zmiany wyżej wymienionych określeń sięgają znacznie głębiej niż w sferę językową. Są również autorzy, którzy nie dostrzegają różnicy we wspomnianych określeniach, używając je jako synonimów. W związku z tym poniższe opracowanie jest próbą przybliżenia i pewnego uporządkowania kwestii dotyczących definiowania kapitału ludzkiego oraz terminów z nim związanych
Description: Literature often uses terms such as resources, assets, equity in relation to employees interchangeably. Both in Polish and foreign literature, there is no clear definition of these concepts and no precise identification of differences between them. Many of the authors claim that these differences go much deeper than just in the realm of language. There are also authors who are unaware of the difference in these definitions, using them as synonyms. Therefore, the following analysis is an attempt to introduce and organize some issues concerning the definition of human capital and the terms associated with it

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics