Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin
Tytuł równoległy: Stamp duty as a source of commune incomes
Autor: Świrska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/748
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 23 (96) (2013), s. 87-98
Abstract: Opłaty publiczne, jako źródła dochodów gmin stanowią niezwykle obszerny katalog. Ich konstrukcja i pobór wypływają na zachowanie samodzielności decyzyjnej władz gmin, która dotyczy ustalania wysokości ich stawek. Opłata skarbowa uważana jest za jedną z najstarszych opłat publicznych i ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej pobieranej za czynności urzędowe. Wysokość wpływów budżetowych z tytułu tej opłaty stanowi największy odsetek wśród opłat ogółem. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących opłaty skarbowej, jak również określenie jej miejsca w katalogu dochodów gmin w Polsce
Description: Public fees, as a source of incomes for Polish communes, constitute an extremely wide set. Their structure and the way of collection have an impact on autonomous decision making by the commune authority. Stamp duty is considered one of the oldest public fees and has the nature of a general administrative fee for official activities, such as: issuing permits for conducting business activities and the extension of visas. The revenue from this fee is the highest among all local fees and charges. The purpose of this article is to present regulations concerning stamp duty, as well as to define its place in the catalogue of a communes budget revenue

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics