Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji
Tytuł równoległy: Intellectual capital - a key property of modern organizations
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/747
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 23 (96) (2013), s. 71-86
Abstract: Przewaga konkurencyjna podmiotów działających na współczesnym rynku jest kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki oparte na szeroko rozumianym kapitale intelektualnym. Mimo tego, że koncepcja kapitału intelektualnego jest coraz bardziej znana, a aktywa intelektualne coraz bardziej cenione przez praktyków zarządzania, tylko w nielicznych podmiotach znajduje to przełożenie na konkretne działania ukierunkowane na efektywne zarządzanie tym kapitałem. W artykule omówiono znaczenie kapitału opartego na wiedzy jako źródła konkurencyjności współczesnych organizacji, przedstawiono specyfikę i ograniczenia procesu zarządzania tym kapitałem, a także wyniki badań empirycznych dotyczących znaczenia elementów tworzących kapitał intelektualny w świadomości praktyków zarządzania
Description: Competitive advantage entities operating on the market today is shaped by many factors, but are becoming increasingly important factors based on the wider intellectual capital. Despite the fact that the concept of intellectual capital is increasingly recognized, and intellectual assets increasingly prized by practitioners of management, only a few entities are translated into concrete actions for the effective management of the capital. The article discusses the importance of knowledge capital as a source of competitiveness of today's organizations, shows the specificity and reduce the asset management process and the results of empirical studies on the importance of building blocks in the consciousness of intellectual capital management practitioners

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics