Wdrażanie metod zarządzania jakością przez dostawców oprogramowania i odbiorców

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wdrażanie metod zarządzania jakością przez dostawców oprogramowania i odbiorców
Tytuł równoległy: Implementing Methods of Quality Management by Suppliers of the Software and Recipients
Autor: Skroban, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/735
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 317-331
Abstract: W referacie podjęto tematykę związaną z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia jakości do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw informatycznych oraz narzędzi, które mogą być wykorzystane przez użytkowników - odbiorców oprogramowania. Krótko scharakteryzowano narzędzia, które w ocenie autora, mogą być wykorzystane w branży informatycznej. Dokonano analizy możliwości zastosowań narzędzi w poszczególnych fazach cyklu życia oprogramowania, specyficznych z punktu widzenia dostawcy i odbiorcy Wymieniono także specyficzne metody stosowane do zapewniania jakości w przedsiębiorstwach o charakterze informatycznym
Description: The area in this paper is associated with using tools of improving the quality for the improvement in functioning of IT enterprises and tools which can be used by users-recipients of the software. Briefly characterized were tools which in the assessment of the author, can be used in the IT industry. An analysis was made on the possibility of the application of tools in individual phases of the life cycle of the software, particularly from the point of view of the supplier and the recipient. Also mentioned were specific methods applied for assuring qualities in computer enterprises

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics