Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych
Tytuł równoległy: Trust Management in Hierarchical Organizations
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/733
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 293-303
Abstract: Zaufanie odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu organizacją. Ma duże znaczenie dla jakości pracy zespołowej i przywództwa. Wzrost znaczenia zaufania wynika również z tego, iż jest ono sposobem na łagodzenie ryzyka i przeciwdziałanie niepewności. Cechy te sprawiają, że zaufanie jest szczególnie ważne w procesie zarządzania organizacjami zhierarchizowanymi. Aby dobrze zarządzać zaufaniem w organizacji, należy zrozumieć jego podstawy, w szczególności proces jego budowy. Przedstawiony artykuł ma charakter opisowy, w którym przeprowadzono analizę źródłową. W artykule przedstawiono: koncepcje zarządzania zaufaniem w organizacji o strukturach zhierarchizowanych, zasady kształtowania zaufania w ujęciu utylitarnym ,identyfikację czynników wpływających na proces zarządzania zaufaniem
Description: Trust plays an increasingly important role in the management of the organization. It is important for the quality of teamwork and leadership. The growing importance of confidence also stems from the fact that it is a way to mitigate risk and prevent uncertainty. These features make trust a particularly important value in the management of hierarchical organizations. To truly manage trust in an organization, you must understand the basics, in particular the process of its construction. This paper has a descriptive character and presents a source analysis. The paper presents: trust management concepts in organizations with hierarchical structures, principles of shaping trust in terms of utilitarianism, and the identification of factors affecting the trust management process

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics