Czynniki wpływające na skuteczne wdrożenie nowego produktu w przemyśle meblarskim

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Czynniki wpływające na skuteczne wdrożenie nowego produktu w przemyśle meblarskim
Tytuł równoległy: Factors Influencing the Success of the New Product Development in the Furniture Industry
Autor: Olkowicz, Magdalena
URI: http://hdl.handle.net/11331/731
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 469-479
Abstract: Scentralizowanie działań firmy wokół: nowych produktów, nowych procesów i zastosowania nowych materiałów to wciąż dla większości producentów kwestie priorytetowe. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na czynnikach, które wpływają na wdrożenie nowego produktu z większą skutecznością, jak np. analiza wymagań rynkowych, planowanie produktu i rola kierownictwa wyższego szczebla. Jednak w literaturze poświęconej zarządzaniu produktem niewiele uwagi skupiono na rozpoznaniu, tzw. czynników sukcesu nowego produktu w konkretnych branżach. Polski przemysł meblarski na przestrzeni ostatnich 60 lat wypracował sobie pozycję jednego z liderów światowego handlu meblami oraz stał się ważną gałęzią gospodarki narodowej. Z tego powodu podjęto problem określenia czynników mających wpływ na powodzenie nowego produktu w przemyśle meblarskim. Z badań przeprowadzonych u trzech dużych producentów mebli (tj. zatrudniających powyżej 250 osób) wynika, że istnieje znaczny obszar do wprowadzania usprawnień w procesie rozwoju nowej kolekcji mebli. Stwierdzono bowiem występowanie jedynie ok. 60% z rozpatrywanych czynników sukcesu
Description: Centralization company activities around: new products, new processes and new materials application it is still the priority issue for most manufacturers. Therefore, this article focuses on the factors that affect the implementation of a new product with greater efficiency, such as: the analysis of market requirements, product planning and the role of senior management. However, the literature of the product management, little attention is paid to the recognition of the so-called new product success factors in specific industries. Polish furniture industry over the last 60 years established itself as one of the leaders of the global trade in furniture and has become an important branch of the national economy. For this reason, the problem of determining the factors that influence the success of a new product in the furniture industry was taken up. Research were carried out in three large furniture manufacturers (employing more than 250 people). The conducted studies revealed that there is a big area to make improvements in the development of a new furniture collection. It was indicated that only about 60% of the considered success factors are used in the chosen companies

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics