Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora drzewnego w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niziałek, Izabela
dc.date.accessioned 2016-07-17T19:51:52Z
dc.date.available 2016-07-17T19:51:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 201-208 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/724
dc.description Innovation is a concept that identifies and defines the latest few years of the economy of developing countries. In particular, the EU member states have the facilities, mainly financial provisions for their continued development. However, it is worth paying attention to the barriers to the implementation of innovative solutions in enterprises in Poland. The article portrays obstacles in the implementation of innovation in the wood sector in Poland pl
dc.description.abstract Innowacyjność to pojęcie, które określa i definiuje na przestrzeni ostatnich lat gospodarki krajów rozwijających się. Zwłaszcza kraje członkowskie UE posiadają zaplecze, głównie finansowe pozwalające na ich ciągły rozwój. Jednakże warto zwrócić uwagę na bariery utrudniające przedsiębiorstwom w Polsce wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W artykule pokazano co jest przeszkodą we wdrażaniu innowacji w sektorze drzewnym w Polsce pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bariery przedsiębiorczości pl
dc.subject Innowacyjność przedsiębiorstwa pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Przemysł drzewny pl
dc.subject Barriers to entrepreneurship pl
dc.subject Enterprise innovation pl
dc.subject Poland pl
dc.subject Wood industry pl
dc.title Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora drzewnego w Polsce pl
dc.title.alternative Barriers to the Implementation of Innovation in Enterprises as an Example of the Wood Sector in Poland pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics