Nadzór finansowy w Unii Europejskiej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łepecki, Jacek
dc.date.accessioned 2016-07-17T19:51:20Z
dc.date.available 2016-07-17T19:51:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 169-176 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/721
dc.description The European Union in its area by creating a single financial market has raised new risks. They resulted, inter alia, of financial market activity, conducted in freely throughout the EU (which is manifested above all the freedom to transfer payments and capital). The crisis, which took place in 2007-2009 has exposed many weaknesses and vulnerabilities in the financial supervision of the European Union. He showed that the risks were not detected in time and supervision was not effective. Therefore, to prevent such situations in the future, a new concept / structure of the European financial supervision. Its task is to act in a coordinated and effective way to detect threats in time to respond effectively. This article attempts to present the importance of financial supervision in the context of the functioning of the European Union pl
dc.description.abstract Unia Europejska tworząc na swym obszarze jednolity rynek finansowy wzbudziła nowe ryzyka. Wynikały one między innymi z działalności na rynku finansowym, prowadzonej w sposób nieskrępowany na terenie całej UE (przejawiającej się przede wszystkim swobodą transferu płatności i kapitału). Kryzys, który miał miejsce w latach 2007-2009 obnażył wiele słabości i luk w nadzorze finansowym Unii Europejskiej. Pokazał, że ryzyka nie zostały w porę wykryte, a nadzór nie był skuteczny. Dlatego też, aby przeciwdziałać takim sytuacją w przyszłości, powstała nowa koncepcja/struktura europejskiego nadzoru finansowego. Zadaniem jej jest działanie w sposób skoordynowany i skuteczny, wykrywający w porę zagrożenia tak aby skutecznie na nie reagować. W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia nadzoru finansowego w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Nadzór nad rynkiem finansowym pl
dc.subject Ryzyko systemowe pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject European Union pl
dc.subject Financial market supervision pl
dc.subject Systemic risk pl
dc.title Nadzór finansowy w Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Financial Supervision in the European Union pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics