Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy
Tytuł równoległy: Knowledge Management in Virtual Team as an Important Factor of Their Effectiveness Work
Autor: Mikuła, Bogusz; Stefaniuk, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/713
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 101-111
Abstract: Artykuł skupia się na problematyce zespołów wirtualnych oraz zarządzaniu wiedzą w tych zespołach. Przedstawiono w nim istotne cechy zespołów wirtualnych wyróżniające je spośród innych forma zespołowego działania. Opisano istotę systemu zarządzania wiedzą w zespole wirtualnym i ogólne zalecenia dotyczące procesu jego tworzenia. Wskazano również znaczenie zarządzania wiedzą na skuteczność pracy tych zespołów, przedstawiając wyniki badań wśród dziesięciu funkcjonujących zespołów wirtualnych
Description: The paper focuses on the problems of virtual teams, and knowledge management in these teams. It presents the essential characteristics of virtual teams distinguish it from other forms of group activities. It was described the essence of knowledge management system in a virtual team as well as general recommendations of the process of its creation. It also indicated the importance of knowledge management on the effectiveness of the teams presenting research results among the ten functioning virtual teams

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics