Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji
Tytuł równoległy: New Consumer Trends and the Success of the Organization
Autor: Tkaczyk, Stanisław; Kołuda, Jolanta
URI: http://hdl.handle.net/11331/708
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 23-41
Abstract: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwiniętych. Omówiono wybrane aspekty związane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijają się miedzy innymi na skutek przesytu nabywców spowodowanego nadmierną konsumpcją oraz potrzebą ochrony konsumentów przed następstwami działań przedsiębiorstw, nastawionych na maksymalizację zysku. Stwierdzono również, iż jednym ze sposobów na uzyskanie przez firmy dominacji na rynku, może być nowe spojrzenie na współczesnego konsumenta i redefinicja takich pojęć, jak np. potrzeba klienta
Description: Issues regarding transformations of the consumer behaviour in highly developed countries were presented in the dissertation. Selected aspects relating to the new consumer trends growing, inter alia, due to the purchasers surfeit caused by excessive consumption and the necessity of consumer protection from implications of oriented toward profit maximization company activities were discussed. It was also reported that a new view of the present consumer and redefinition of terms such as the consumer needs could be one of the ways to obtain domination in the market

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics