Uwarunkowania doskonalenia system zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wyrębek, Henryk
dc.date.accessioned 2016-07-16T14:41:38Z
dc.date.available 2016-07-16T14:41:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 279-286 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/705
dc.description In hierarchical organizations, the quality management system is expected to introduce clear rules on the strategic level, for example by providing the necessary resources and infrastructure, shaping the work environment and communication channels (external and internal), to acquire and analyze information about the functioning of the system and to introduce the tools for continuous improvement . Quality improvement tools are used to collect and process data related to various aspects of quality. These instruments function to monitor and diagnose processes. Their importance stems from the fact that without reliable and complete information, it is difficult to take an effective action for systematic improvement of the quality management system. This article attempts to present conditions for improving the quality management system in the organization of hierarchical structure, as an example of a linear - military staff structure. Empirical studies were carried out using such methods as analyzing source documents, participant observation, and a diagnostic survey using interviews and questionnaires pl
dc.description.abstract W organizacjach zhierarchizowanych od systemu zarządzania jakością oczekuje się wprowadzenia jasnych uregulowań na poziomie strategicznym, na przykład poprzez zapewnienie niezbędnych środków i infrastruktury, kształtowania środowiska pracy, kanałów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, pozyskiwania i analizowania informacji o funkcjonowaniu systemu oraz wprowadzenie narzędzi umożliwiających ciągłe doskonalenie. Narzędzia doskonalenia jakości służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami jakości. Są instrumentami nadzorowania i diagnozowania procesów. Ich znaczenie wynika z faktu, że bez dysponowania rzetelnymi i pełnymi informacjami, trudno mówić o podejmowaniu skutecznych działań w zakresie systematycznego doskonalenia systemu zarządzania jakością. W artykule podjęto próbę przedstawienia uwarunkowań doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie organizacji o strukturze liniowo- -sztabowej. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem metod: badania dokumentów źródłowych, obserwacji uczestniczącej oraz sondażu diagnostycznego z zastosowaniem wywiadu i ankiety pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Badania empiryczne pl
dc.subject Doskonalenie zarządzania pl
dc.subject Hierarchiczna struktura organizacyjna pl
dc.subject System zarządzania jakością pl
dc.subject Empirical researches pl
dc.subject Hierarchical organizational structure pl
dc.subject Management development pl
dc.subject Quality management systems pl
dc.title Uwarunkowania doskonalenia system zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej pl
dc.title.alternative Conditions of improving the quality management system in hierarchical organizations pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics