Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej - na przykładzie TVN S.A.

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej - na przykładzie TVN S.A.
Tytuł równoległy: Effective Self-promotion as a Source of Image Success of a Media Organization - Based on the Example of TVN S.A.
Autor: Jupowicz-Ginalska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/698
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 383-402
Abstract: TVN to z pewnością jedno z najważniejszych mediów w Polsce, którego działania od samego początku cechowała duża innowacyjność: zarówno w budowaniu oferty programowej, jak i podejściu do strategii promocyjnej. Przedsiębiorstwo niejednokrotnie inicjowało interesujące rozwiązania wizerunkowe, stając się tym samym inspiracją dla pozostałych graczy rynkowych. W niniejszym artykule wskazuję wpływ umiejętnie prowadzonej aktywności propagatorskiej na wizerunkowy sukces tej organizacji. Skupiam się przede wszystkim na obszarach, związanych z siłą i rozpoznawalnością marki oraz przedstawiam realne osiągnięcia nadawcy i najważniejsze techniki promocyjne, wykorzystywane przez stację w celu kreowania silnej pozycji w branży. Potwierdzam też tezę wielokanałowości promocji medialnej. Można wręcz mówić o konwergentności tego zjawiska, w którym mnogie techniki integrują się, łączą, przenikają i uzupełniają, tworząc spójną wizerunkowo wizję przedsiębiorstwa. Co więcej, wsparcie promocyjne otrzymuje każde z "czterech P" marketingu medialnego, czyli produkt, cena, dystrybucja i sama promocja
Description: TVN is certainly one of the most important media organizations in Poland whose action from the very beginning has been characterized by high innovation: both in programming, and its approach to promotional strategy. It often initiated interesting branding solutions, thus becoming an inspiration to other media-market players. In this article I show how skillfully conducted promotional activities affect the image (understood as the success of the entire organization). I focus primarily on the areas of strength and brand recognition. I also present the real achievements of the station and the most important promotional techniques, used by TVN in order to create a strong position in the industry. I confirm the thesis about multi-channel media promotion. It is even possible to observe the convergence of this phenomenon, in which multiple techniques integrate, combine, merge and complement each other, creating a coherent vision of the company and its image. What's more, each receives promotional support from the "four P" of media marketing: product, price, distribution and promotion

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics