Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek
Tytuł równoległy: Executives remuneration and companies value creation
Autor: Mikołajek-Gocejna, Magdalena; Podedworna-Tarnowska, Dorota
URI: http://hdl.handle.net/11331/696
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 353-371
Abstract: Prawidłowa konstrukcja pakietu wynagradzania menedżerów i otwartość informacyjna w tym zakresie stają się w obliczu wydarzeń ostatniego kryzysu coraz pilniejszą potrzebą biznesową, zarówno w zakresie motywowania menedżerów do tworzenia wartości przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim w sferze odbudowy zaufania inwestorów do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i całego rynku finansowego. Efektywny system wynagradzania menedżerów koncentrujący uwagę na generatorach sukcesu organizacji, spaja cele kadry kierowniczej z celami akcjonariuszy, jak również pozwala związać z firmą kluczowe osoby, umożliwiając jednocześnie przyciągnięcie najlepszych pracowników z rynku
Description: Proper design of managers' remuneration package and information openness in this area have become an increasingly urgent business need, in the time of recent crisis, both in terms of motivating managers to create business value, and rebuilding investors' trust in companies' management and the entire financial market. An effective incentive programme, focusing on key success factors for the organization, binds executives' and shareholders' objectives, as well as permits to link key people with the company and to attract the best employees in the market

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics