Efektywność systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Efektywność systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej
Tytuł równoległy: The Effectiveness of a Quality Management System in the Hierarchical Organization
Autor: Wyrębek, Henryk
Promotor:
URI: http://hdl.handle.net/11331/686
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 137-144
Abstract: W obecnych czasach coraz bardziej zauważalny staje się wzrost znaczenia jakości w działalności organizacji. Pojęcie jakości i efektywności nabiera coraz większego znaczenia i jest ważnym elementem rozwoju człowieka i organizacji. Jakość w ujęciu strategicznym to przewaga konkurencyjna, to efekt właściwego zarządzania organizacją oraz obiektywny sprawdzian efektywności i skuteczności działania. System zarządzania jakością powinien prowadzić do wzrostu efektywności działania organizacji, służyć wskazaniu słabych miejsc w systemie zarządzania. Powstaje wobec powyższego pytanie czy system zarządzania jakością jest skutecznym narzędziem wzrostu efektywności działania w organizacji zhierarchizowanej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytanie
Description: Nowadays, the growing importance of quality in an organization in more and more noticeable. The concept of quality and efficiency is becoming increasingly important and is a part of human development and organization. Quality in terms of a strategic competitive advantage is the result of proper management of the organization and the objective test of efficiency and effectiveness. The quality management system should lead to an increase in the efficiency of the organization and serve to indicate weak spots in the management system. However, there is a question whether the quality management system is an effective tool to increase the efficiency of the hierarchical organization? This article attempts to answer this question

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics