Paradygmat społeczeństwa opartego na wiedzy w warunkach nowej ekonomii

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Paradygmat społeczeństwa opartego na wiedzy w warunkach nowej ekonomii
Tytuł równoległy: Knowledge based society paradigm in conditions of the new economy
Autor: Skrzypek, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/685
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 125-135
Abstract: Nowa gospodarka obrazuje zmiany we współczesnych gospodarkach, które są skutkiem oddziaływania nowych technologii informacyjnych. Ważną rolę w koncepcji New Economy przypisuje się informacji i znaczeniu nowego sektora informacyjnego w gospodarce. Nowa gospodarka tworzy warunki dla elektronicznego wykorzystania wiedzy i informacji. Za podstawy nowej gospodarki należy uznać wzrost poziomu edukacji społeczeństwa, proces internalizacji gospodarek oraz rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Nowa gospodarka prowadzi do wzrostu konkurencji. Jest to gospodarka, której filarami są system edukacyjno-szkoleniowy, system informacyjno-komunikacyjny i zarządzanie wiedzą. W warunkach nowej gospodarki pojawia się nowy paradygmat zarządzania, obejmujący cztery komponenty (Focus, First, Fast, Flexibility. Zasady przewodnie nowego paradygmatu w zarządzaniu obejmują: kreowanie wartości, jakość, reagowanie, zwinność, innowację, integrację oraz zespołowość
Description: The new economy paradigm reflects upon how modern economies are being trasformed in response to the impact of information technologies. The new economy stresses the crucial role information plays and the importance of the information sector in the economy. New economy lays foundations for electronic use of knowledege and information. A number of factors contributed to the evolution of the new economy. Namely, higher level of education in society, the process of internalization of economies and the development of information and communication technologies. The new economy triggers fiercer competition. The new economy's three pillars are education and training, ICT systems and knowledge management. In conditions of the new economy, a new management paradigm emerges. It has four components: focus, first, fast, flexible. The new management paradigm's guidelines are value creation, quality, response, agility, innovation, integration and teamwork

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics