Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne
Tytuł równoległy: Leadership - the direction of participatory management
Autor: Makowiec, Marek; Potocki, Arkadiusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/684
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 109-124
Abstract: W opracowaniu autorzy podejmują tematykę istoty i znaczenia przewodzenia w organizacji, wskazując na pożądane zachowania i role, jakie powinni pełnić współcześni menedżerowie. Szczególnie istotne są te aspekty w kontekście ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego i kryzysu, który miał i w dalszym ciągu ma niebagatelny wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Jednym z instrumentów przewodzenia jest komunikowanie, w związku z powyższym w dalszej części zostały zaprezentowane wyniki badań nad komunikowaniem się w małopolskich przedsiębiorstwach. Badania te przeprowadzono w latach 2008-2011 na grupie 122 menedżerów. Wnioski i konkluzje wynikające z badania wskazują, jakie zdiagnozowano problemy i utrudnienia w zakresie komunikowania w organizacjach oraz w jaki sposób menedżerowie próbują je przezwyciężać
Description: In this paper the authors take the subject of nature and the importance of leadership in the organization pointing to the desired behaviours and roles that managers should adopt today. Particularly important are the aspects in the context of global economic slowdown and the financial crisis, which had, and still have a great influence on Polish enterprises. One of the instruments of leadership is to communicate, therefore, the results of research on communication in Malopolska companies were subsequently presented. This research was conducted in the years 2008-2011 on a group of 122 managers. Findings and conclusions resulting from the study diagnosed problems and difficulties of communication in an organization and showed how managers are trying to overcome them

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics