Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozioł, Leszek
dc.date.accessioned 2016-07-15T19:58:39Z
dc.date.available 2016-07-15T19:58:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 61-72 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/681
dc.description This paper presents a discussion about the essence of e-learning and the meaning of corporate e-learning as well as conditions of implementation this system in an organization. The article also presents a self-regulated learning (SRL) and its components such as motivation in terms of goal orientation, time management, environment management and help seeking. In the conclusion the author states that the e-learning connection with SRL is an active information process because knowledge generation is accomplished through individual experience, maturity and interaction with one's environment pl
dc.description.abstract W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania oraz podano przesłanki ekonomiczno- organizacyjne i zarządcze implementacji e-learningu. Szczególną uwagę zwrócono na techniki: uczenie się zespołowe, kooperatywne (collaborative learning), uczenie się od innych (learn from others), uczenie się dokładnie na czas (just-in-time); opisano koncepcję samoregulowanego uczenia się (self-regulated learning - SRL) oraz jego komponenty takie, jak motywacja skierowana na osiąganie celów i efektów, zarządzanie czasem własnym pracownika, zarządzanie środowiskiem oraz poszukiwanie pomocy. W konkluzji stwierdzono, że SRL w powiązaniu z e-learningiem korporacyjnym jawi się nam jako dynamiczny proces informacyjny generujący wiedzę z doświadczenia, fachowości i dojrzałości życiowej pracownika wchodzącego w interakcje z otoczeniem pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Korporacje pl
dc.subject Uczenie się pl
dc.subject Zdalne nauczanie pl
dc.subject Corporation pl
dc.subject E-learning pl
dc.subject Studying pl
dc.title Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego pl
dc.title.alternative Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics