Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego
Tytuł równoległy: Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise
Autor: Kozioł, Leszek
URI: http://hdl.handle.net/11331/681
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 61-72
Abstract: W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania oraz podano przesłanki ekonomiczno- organizacyjne i zarządcze implementacji e-learningu. Szczególną uwagę zwrócono na techniki: uczenie się zespołowe, kooperatywne (collaborative learning), uczenie się od innych (learn from others), uczenie się dokładnie na czas (just-in-time); opisano koncepcję samoregulowanego uczenia się (self-regulated learning - SRL) oraz jego komponenty takie, jak motywacja skierowana na osiąganie celów i efektów, zarządzanie czasem własnym pracownika, zarządzanie środowiskiem oraz poszukiwanie pomocy. W konkluzji stwierdzono, że SRL w powiązaniu z e-learningiem korporacyjnym jawi się nam jako dynamiczny proces informacyjny generujący wiedzę z doświadczenia, fachowości i dojrzałości życiowej pracownika wchodzącego w interakcje z otoczeniem
Description: This paper presents a discussion about the essence of e-learning and the meaning of corporate e-learning as well as conditions of implementation this system in an organization. The article also presents a self-regulated learning (SRL) and its components such as motivation in terms of goal orientation, time management, environment management and help seeking. In the conclusion the author states that the e-learning connection with SRL is an active information process because knowledge generation is accomplished through individual experience, maturity and interaction with one's environment

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics