Analiza zabezpieczeń przeciwpowodziowych województwa dolnośląskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza zabezpieczeń przeciwpowodziowych województwa dolnośląskiego
Tytuł równoległy: Analysis of the Dolnośląskie Voivodship Flood Protection
Autor: Truba, Milena; Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/678
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 23-32
Abstract: Zgodnie z definicją powodzi, jaką przedstawia Prawo wodne, jest to czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest nią pokryty. Województwo dolnośląskie, które w poniższym artykule jest obiektem analizy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, doświadczyło w swojej historii kataklizmu, jakim była powódź w lipcu 1997 roku. Wezbrania powodziowe na analizowanym obszarze powodowane są głównie przez intensywne i długotrwałe deszcze występujące od czerwca do sierpnia. Biernymi działaniami przeciwpowodziowymi oraz sposobami ograniczania skutków powodzi są: zwiększanie lesistości zlewni, przywracanie naturalnych terenów zalewowych rzek (tam gdzie jest to możliwe), prawidłowa agrotechnika, utrzymanie koryt rzecznych, ograniczenie zabudowy na terenach zalewowych, prawidłowe prognozowanie zjawisk hydrometeorologicznych. W dorzeczu Odry, gdzie licznie występują aglomeracje miejskie, niezbędne jest zastosowanie technicznych środków ochrony przed powodzią, takich jak: wały przeciwpowodziowe, wielozadaniowe zbiorniki wodne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, poldery, przepompownie, kanały ulgi
Description: According to the definition of flood, presented in Water Law, it is a sudden inundation by water of an area which is normally arid. Dolnośląskie Voivodship, which in this article is the object of analysis concerning flood safety, experienced in its history a flood disaster in July 1997. Flooding in this area is caused mainly by heavy and prolonged rainfall occurring from June to August. Actions aimed at flood mitigation are: increasing forest cover of the basin of the river, restoring natural flood plains of rivers (where possible), appropriate agrotechnology, maintenance of river channels, reducing building in flood plains, accurate weather forecasting. In the Odra basin, where there are many urban centers, it is necessary to use technical tools such as levees, multi-purpose water reservoirs, dry flood reservoirs, polders, pumping stations, and relief canals, to prevent flooding

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics