Organizacja wypoczynku i rekreacji na terenach zieleni miejskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Organizacja wypoczynku i rekreacji na terenach zieleni miejskiej
Tytuł równoległy: Organization of rest and recreation in urban green areas
Autor: Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Truba, Milena; Herda, Dorota
URI: http://hdl.handle.net/11331/677
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 13-21
Abstract: Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów itp.). Związana jest także z zamożnością społeczeństwa, ilością wolnego czasu, zainteresowaniami, umiejętnościami i aktywnością fizyczną. Rekreacja we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością zapobiegania sytuacjom stresowym i chorobom cywilizacyjnym. Na terenach zurbanizowanych główny obszar aktywności ruchowej stanowią obiekty terenów zieleni miejskiej. Tereny te poprzez właściwe ukształtowanie i urządzenie pełnią ważne funkcje biologiczne, kulturalne, społeczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Umożliwiają realizację różnych form aktywności umysłowej i fizycznej, innej niż te, wynikające z obowiązków życia codziennego, zawodowego, rodzinnego, społecznego czy potrzeb bytowych
Description: Organization of rest and recreation in the modern world is an expression of individual human needs. It is a result of the awareness of individuals, related with organizational activities (associations, clubs, etc.). It is also related with society's wealth, free time, interests, skills, and physical activity. In the modern world recreation is gaining importance due to the need to prevent stressful situations and lifestyle disease. In urban areas the main area of physical activity are the urban green areas. These areas with the proper design and equipment play important biological, cultural, social and recreational functions. They enable the implementation of various forms of mental and physical activity, other than those arising from the duties of daily life, of professional, family, social and living needs

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics