Rada nadzorcza w systemie nadzoru korporacyjnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rada nadzorcza w systemie nadzoru korporacyjnego
Tytuł równoległy: The supervisory board in the system of corporate governance
Autor: Kuciński, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/676
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 223-234
Abstract: Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli w celu zapewnienia wysokiej efektywności gospodarowania jednostki gospodarczej. Rada nadzorcza traktowana jako podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego ma za zadanie kontrolować i nadzorować działania zarządu. Mocna pozycja rady nadzorczej w strukturze nadzoru korporacyjnego może w istotny sposób przełożyć się na zwiększenie efektywność działania firmy. W artykule przedstawiono rozważania na temat istoty, mechanizmów oraz modeli nadzoru korporacyjnego, a także znaczenia i roli rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego
Description: Corporate governance encompasses a set of external and internal control mechanisms to ensure high efficiency of management of the economic entity. The supervisory board, being treated as a basic internal mechanism of corporate governance, is to monitor and supervise the activities of the Board. A strong position of the supervisory board in the structure of corporate governance can result in increasing significantly the efficiency of the company. This article discusses the essence, mechanisms and models of corporate governance, as well as the importance and role of the supervisory board in the system of corporate governance

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics