On the systemic approach to balance deficiency

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title On the systemic approach to balance deficiency
Tytuł równoległy: Systemowe podejście do zaburzeń równowagi
Autor: Kowalska-Napora, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/675
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 215-222
Abstract: Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary to identify the time layers as well as the quantification of the features used to describe the n-dimensional space. What needs to be defined is firstly, the number of dimensions, i.e. a reference to the non-Euclidean space and, secondly, an attempt to define this space with the help of non-parametric features, i.e. non-quantified in the non-parametric distribution. The aim of the work performed by its Author is to define ways of describing relaxation time in non-parametric space
Description: System, jako rzecz złożona podlega zaburzeniom niwelowanym w czasie relaksacji systemowej. W ocenie przebiegu zmian i stopnia niwelacji potrzebna jest identyfikacja czasu poprzez trzy warstwy, a także konieczne staje się kwantyfikowanie cech opisujących przestrzeń n-wymiarową. Problemem staje się zatem określenie liczby wymiarów, czyli odniesienie do przestrzeni nieeuklidesowskiej - to raz, a dwa zdefiniowanie owej przestrzeni przez cechy abstrakcyjne - czyli niekwantyfikowane w rozkładzie nieparametrycznym. Autorka za cel pracy postawiła sobie określenie sposobu opisu czasu relaksacji w przestrzeni nieparametrycznej

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics