Przestępstwo stalkingu w regulacji kodeksu karnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przestępstwo stalkingu w regulacji kodeksu karnego
Tytuł równoległy: The crime of stalking in the regulation of the criminal code
Autor: Chamernik, Jarosław
URI: http://hdl.handle.net/11331/673
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 307-320
Abstract: Jednym z przepisów części szczególnej kodeksu karnego jest przestępstwo stalkingu spenalizowane w art. 190a § 1. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy kodeks karny, ogłoszoną 5 kwietnia 2011 r.1 która weszła w życie 6 czerwca 2011 roku. Stalking definiowany jest jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej. W artykule podjęto próbę przedstawienia uwarunkowań regulacji prawnej przestępstwa stalkingu w Polsce i wybranych krajach europejskich
Description: One of the special provisions of Part of the Criminal Code the offense of stalking is penalized by Law in art. 190a § 1. This provision was introduced by Law on the 25th February 2011 to amend the Criminal Code Act, announced on April 5th, 2011, which entered into force in June 2011. Stalking is defined as the persistent harassment or inducing circumstances justifiable to a sense of threat or significant invasion of privacy of another person or persons close to it. This article attempts to present conditions for the legal regulation of the crime of stalking in Poland and selected European countries

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics