Terroryzm jako wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Terroryzm jako wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa
Tytuł równoległy: Terrorism as a challenge for the modern world
Autor: Rożej, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/672
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 293-306
Abstract: W dzisiejszych czasach ludzie mają bardzo różnorodne potrzeby i oczekiwania. Jest to związane z ogromnym rozwojem cywilizacyjnym, jaki można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak podstawą do wszelkich działań jest poczucie bezpieczeństwa, które zostało niestety zachwiane. Świadomość braku zagrożeń pozwala na prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie kolejnych wyzwań. Jak się jednak okazuje, pomimo odprężenia militarnego nieustannie pojawia się szereg nowych zagrożeń, które destrukcyjnie oddziałują na społeczeństwo oraz funkcjonowanie państw. Niewątpliwie jednym z takich zagrożeń dla współczesnego świata jest terroryzm, który w sposób spektakularny oraz bezwzględny powoduje straty zarówno materialne, jak i niematerialne. Dlatego też należy przykładać dużo uwagi do działań antyterrorystycznych, aby móc w efektywny sposób przeciwdziałać potencjalnym atakom
Description: Nowadays, people have very diverse needs and expectations. This is due to the huge development of civilization that could be observed over the past few years. However, the basis for any action is a sense of security, which has unfortunately been shattered. Lack of awareness of risks allows for the proper functioning and to take further challenges. As it turns out, despite the military detente constantly appears in a number of new threats that destructive impact on society and the functioning of states. Undoubtedly one of these threats to the modern world is terrorism, which in a the spectacular and ruthless results in of loss both tangible and intangible. Therefore, you should pay much attention to anti-terrorist operations in order to effectively prevent potential attacks

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics