Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Senkus, Piotr
dc.date.accessioned 2016-07-10T18:30:59Z
dc.date.available 2016-07-10T18:30:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 107-118 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/659
dc.description The system management, that includes some of: quality and environmental management systems is in the recent years, very popular and these systems are the most deployed in the world. Therefore, the article focuses on the presentation of the scale deployment of these systems. Results and themes of implementing the quality and environment management systems in enterprises in Poland, the USA, Australia and New Zealand were also presented. When the certified quality management system according to ISO 9001 is concerned one could see the downward trend, which may be caused by the fact that organizations often seek alternatives that are more appropriate to profile of their activities. The literature identified more than 50 industry-specific quality management systems and alternatives. In addition, one can specify another reason why falling popularity implementation of management systems according to the requirements of iSo 9001, which requires continuous improvement tools, but does not provide for continuous monitoring, According to the data contained in the report ISO Survey 2012, interest in certification of environmental management systems is the prospect for future development in the coming years due to the growing popularity and promotion of environmental protection among international organizations and local governments en
dc.description.abstract Systemowe zarządzanie, którego jednymi z najważniejszych elementów są systemy zarządzania jakością oraz środowiskiem, jest w ostatnich latach bardzo popularne, a wymienione systemy należą do najczęściej wdrażanych na świecie. Dlatego też w artykule skupiono się na przedstawieniu skali wdrażania tych systemów. W artykule przedstawiono efekty oraz korzyści wdrażania systemów zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwach w Polsce, USA, Australii oraz Nowej Zelandii. Liczba wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 wskazuje na tendencję malejącą, czego przyczyną może być fakt, iż organizacje często poszukują rozwiązań alternatywnych, które bardziej odpowiadają profilowi ich działalności. W literaturze można zidentyfikować ponad 50 systemów zarządzania jakością branżowych i alternatywnych. Ponadto można wskazać drugi powód, dla którego spada popularność wdrażania systemów zarządzania według wymagań standardu ISO 9001, standard ten wymaga ciągłego doskonalenia, lecz nie daje narzędzi do ciągłego monitorowania. Według danych zawartych w raporcie ISO Survey 2012, zainteresowanie certyfikacją systemów zarządzania środowiskiem stanowi perspektywę rozwojową w najbliższych latach w związku z rosnącą popularnością i promowaniem ochrony środowiska wśród organizacji międzynarodowych oraz rządów lokalnych pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Australia pl
dc.subject Efektywność zarządzania pl
dc.subject Nowa Zelandia pl
dc.subject System zarządzania jakością pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Zarządzanie środowiskiem pl
dc.subject Environment management en
dc.subject European Union en
dc.subject New Zealand en
dc.subject Quality management systems en
dc.title Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii pl
dc.title.alternative The scale and the determinants of use of the system management in Poland and in the selected countries of the European Union, USA, Australia and New Zealand en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics