Analiza porównawcza przedsiębiorstwa X na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Waściński, Tadeusz
dc.date.accessioned 2016-07-10T18:22:23Z
dc.date.available 2016-07-10T18:22:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 31-42 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/652
dc.description The material presented discusses the issues of financial analysis to monitor the position of the company from the competition. Managing a business is a constant, complex process of making and implementing decisions affected by a high degree of risk. In the face of increasing market saturation and the temperature on the increased competition, the value of information resulting from the ratio analysis is a strategic resource, allowing to minimize the impact of risk on decisions. What greatly increases the likelihood of achieving economic success. The main objective of the study is to assess the economic processes and economic and identification of cause - effect relationships that are formed between certain categories of financial - economic in the construction industry. The purpose of this analysis is to determine whether and to what extent changes in the achieved financial results have been obtained as a result of economic activity, and how stable is the company's position X on the market en
dc.description.abstract Przedstawiony materiał omawia zagadnienia z zakresu analizy finansowej w celu monitorowania pozycji przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Zarządzanie przedsiębiorstwem to ustawiczny, złożony proces podejmowania i realizacji decyzji obarczonych dużym stopniem ryzyka. W związku z coraz większym nasyceniem rynku i panującą na nim coraz ostrzejszą konkurencją, wartość informacji wynikającej z analizy wskaźnikowej staje się strategicznym zasobem, pozwalającym zminimalizować wpływ ryzyka na podejmowane decyzje. Co w dużym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. Głównym celem opracowania jest ocena przebiegu procesów ekonomiczno-gospodarczych i identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych, które powstają pomiędzy określonymi kategoriami finansowo-ekonomicznymi w branży budowlanej. Celem tej analizy jest ustalenie, czy i w jakim stopniu zmiany w osiągniętych wynikach finansowych zostały uzyskane w rezultacie działalności gospodarczej oraz na ile ustabilizowana jest pozycja firmy X na rynku pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Analiza ekonomiczna pl
dc.subject Analiza porównawcza pl
dc.subject Konkurencyjność przedsiębiorstwa pl
dc.subject Wskaźniki finansowe pl
dc.subject Comparative analysis en
dc.subject Economic analysis en
dc.subject Enterprise competitiveness en
dc.subject Financial indicators en
dc.title Analiza porównawcza przedsiębiorstwa X na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych pl
dc.title.alternative Comparative Analysis of the Company X in the Sector with the Use of Selected Financial Ratios en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics