Ergo Work : w kierunku wyrównywania szans na rynku pracy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ergo Work : w kierunku wyrównywania szans na rynku pracy
Tytuł równoległy: Ergo Work : towards equal opportunities in the labor market
Autor: Kardas, Jarosław Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/650
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 13-19
Abstract: Zmiany ilościowe i strukturalne w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych uzależnione są od techniki, technologii i kompetencji organizacji. Organizacje wysoko rozwinięte kształtują tzw. podejście otwarte dla wszystkich pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz dywersyfikacji kwalifikacji. Twierdząc (wydaje się słusznie), że nie ma pracowników niepełnosprawnych, są pracownicy z różnymi potrzebami. Takie podejście do zatrudnienia i dostosowania stanowisk pracy jest właściwe, nie powoduje wykluczenia zawodowego osób z potrzebami. W artykule przedstawiono znaczenie ergonomii w procesie tworzenia miejsc pracy na przykładzie uwarunkowań realizacji projektu ERGO WORK
Description: Quantitative and structural changes in the employment of workers with disabilities are dependent on technology, technology and competence of the organization. Organizations shape so highly developed. approach open to all able-bodied and disabled workers and the diversification of skills. Claiming (it seems rightly) that there is no disabled workers are employees of different needs. This approach to employment and job adjustment is appropriate, does not exclude the needs of professional people. The article presents the importance of ergonomics in the process of creating jobs in the example project conditions ERGO WORK

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics