Odpowiedzialność karna za pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Odpowiedzialność karna za pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze
Tytuł równoległy: Criminal Responsibility for Economic Crimes of Outside Statutory
Autor: Przychodzień, Justyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/644
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 27 (100) (2014), s. 245-259
Abstract: Przestępczość gospodarcza słusznie uchodzi za problem społeczny o skomplikowanym i wielopłaszczyznowym charakterze. Wspólną cechą tych przestępstw jest działanie na szkodę konkretnego pokrzywdzonego i zarazem godzenie w szeroko pojęty kompleks interesów ekonomicznych państwa. Przestępstwa gospodarcze potęgują negatywne skutki makroekonomiczne, co prowadzi do zubożenia całych grup ludności. Zwalczanie patologii skupia uwagę mediów, organów prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, wyspecjalizowanych i opinii publicznej. Efektywność ścigania przestępstw gospodarczych i obranej polityki kryminalnej są podstawowymi kryteriami oceny działalności aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów problematyki odpowiedzialności karnej za pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze oraz określenie konsekwencji prawnych naruszenia przepisów z zakresu prawa karnego gospodarczego
Description: Economic crime as a phenomenon rightly regarded as a social problem with a complex and multi-faceted character. The common feature of these crimes is acting against a specific victim and at the same time reconciling the widely understood complex economic interests of the state. Economic crimes compounded by negative macroeco-nomic effects and leads to the impoverishment of entire population groups Combating pathology focus of media attention, public prosecutor's offices and the judiciary, specialized and the general public. The effectiveness of prosecution of economic crime and criminal policy chosen are the basic criteria for evaluating the activities of law enforcement and justice. The purpose of this article is to present selected aspects of criminal liability for outside statutory of economic crimes and to determine the legal consequences of a breach of the provisions of the criminal law business

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics