Kierownicy wobec wymagań współczesnego otoczenia : analiza teoretyczno-empiryczna

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kierownicy wobec wymagań współczesnego otoczenia : analiza teoretyczno-empiryczna
Tytuł równoległy: Managers to the Requirements of Today's Environment : an Analysis of the Theoretical-Empirical
Autor: Drozdowski, Grzegorz
URI: http://hdl.handle.net/11331/640
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 27 (100) (2014), s. 201-214
Abstract: Celem artykułu jest analiza zagadnień składających się na efektywność pracy kierowników z punktu widzenia przeprowadzonych badań. W związku z tak postawionym celem określono czynniki warunkujące efektywność pracy kierowników oraz ukazano znaczenie otoczenia w funkcjonowaniu personelu kierowniczego. Ponadto, zidentyfikowano stopnień zaangażowania się kierowników w przyszłe zmiany jako przejaw skłonności adaptacyjnej potencjału wiedzy i umiejętności do oczekiwań otoczenia. Wyznaczono również obszary samooceny posiadanej wiedzy i umiejętności, co pozwoliło określić stopień determinacji kierowników wyrażony potrzebą uzupełniania posiadanego potencjału kierowniczego, poprzez dostosowywanie się do zmieniających się wymogów działania
Description: The purpose of this article is to analyze the issues that make up the efficiency of managers from the perspective of the study. Therefore, the identified factors influencing the efficiency of managers and shows the importance of the environment in the functioning of the managerial staff. In addition, managers have been identified to participate in the changes as a manifestation of the knowledge and skills to adapt to the needs of the environment

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics