Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych)
Tytuł równoległy: Coalition Strategy in (Multiparty) Negotiations
Autor: Kozina, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/633
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 27 (100) (2014), s. 67-82
Abstract: Celem artykułu jest scharakteryzowanie koncepcji metodycznej tworzenia strategii koalicji, którą można potraktować jako najbardziej efektywną spośród potencjalnych strategii negocjacji wielostronnych. Uwzględniono zarówno własne pomysły rozwiązań, jak i syntezę wybranych propozycji innych autorów. We wprowadzeniu przedstawiono definicję negocjacji wielostronnych (w kontekście ogólnych interpretacji negocjacji) i typologię ich strategii. W kolejnych częściach artykułu omówiono trzy zasadnicze elementy proponowanej koncepcji. Po pierwsze, zaprezentowano definicję i rodzaje koalicji oraz pojęcie i specyficzne cechy strategii koalicji. Po drugie, opisano proces (etapy) konstrukcji tego rodzaju strategii. Po trzecie, wyszczególniono wybrane narzędzia szczegółowe (zasady i techniki) stosowane w tym procesie
Description: The objective of the paper is to characterize methodological concept of the creation of coalition strategy, which may be treated as the most effective among potential strategies of multiparty negotiations. There were included either own author's ideas or the synthesis of selected concepts by other researchers. In the introduction the definition of multiparty negotiations (in the context of general interpretations of negotiation) as well as the typology of the strategies of such negotiations were presented. In the subsequent parts of the paper the three fundamental components of suggested concept were discussed. Firstly, both the definition and kinds of coalitions as well as the idea and features of coalition strategy were presented. Secondly, the process (stages) of constructing such a strategy was described. Thirdly, selected particular tools (principles and techniques) being applied within that process were specified

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics