Hurtownie danych narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w zarządzaniu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Hurtownie danych narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w zarządzaniu
Tytuł równoległy: Data Warehousing Tool for Decision : Making in Management
Autor: Kopczewski, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/630
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 27 (100) (2014), s. 13-23
Abstract: Każdy decydent powinien pamiętać, że doskonały sprzęt komputerowy to tylko potencjał, który może być wykorzystany dopiero po uruchomieniu odpowiednich systemów informatycznych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że komputer jest tak dobry, jak dobre jest jego oprogramowanie, o czym niestety zapominamy wprowadzając systemy informatyczne do zarządzania, w tym podejmowania różnorodnych decyzji, w różnego rodzaju organizacjach. Można zatem stwierdzić, że komputer jest tak dobry, jak dobre jest jego oprogramowanie, pozwalające na zebranie, określenie, zarchiwizowanie, analizę i dystrybucję kluczowych informacji niezawodnych w procesie decyzyjnym. Dynamicznie rozwijające się organizacje (dysponujące już systemami informacyjnymi), aby wkroczyć na wyższy poziom zarządzania, redukować koszty, efektywniej obsługiwać, a szczególnie podejmować racjonalne decyzje, korzystają z hurtowni danych
Description: Every decision maker should remember that the perfect hardware is only potential, which can be used only after the relevant systems. Often we do not realize that the computer is so good, how good is its software, which unfortunately we forget introducing management information systems, including a variety of decision-making, in all kinds of organizations. It can therefore be concluded that the computer is only as good as its software is good, allowing to gather, define, archiving, analysis and distribution of key information reliable decision-making. Dynamically developing organizations (already possessing information systems) in order to enter the next level of management, reduce costs, operate more efficiently, and especially to make rational decisions benefit from data warehouses

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics