Przedsiębiorczość rolników indywidualnych w Polsce : stan i kierunki rozwoju

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przedsiębiorczość rolników indywidualnych w Polsce : stan i kierunki rozwoju
Tytuł równoległy: Entrepreneurship of Farmers in Poland : the Current Situation and Development Trends
Autor: Rak, Anna Maria; Multan, Ewa
URI: http://hdl.handle.net/11331/627
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 175-183
Abstract: Współcześnie wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości. Ze względu na narastające trudności, z którymi borykają się tradycyjne sektory gospodarki wiejskiej, przyszły sukces mieszkańców wsi wiąże się nierozerwalnie z wyszukiwaniem nowych możliwości biznesowych stanowiących dla rolników dodatkowe źródła dochodu, a jednocześnie pozytywnie wpływających na poprawę warunków życia społeczności wiejskich i osiąganie celów rozwoju lokalnego. W niniejszym opracowaniu przedsiębiorczość rolników indywidualnych omówiona została na przykładzie nierolniczej działalności gospodarczej, która odnoszona jest do aktywności bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, tj. wykorzystującej jego zasoby (siłę roboczą, ziemię, budynki, maszyny). Nie zalicza się do niej działalności innej niż rolnicza, jeżeli z zasobów gospodarstwa do jej prowadzenia wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła robocza. Podstawowym celem opracowania było rozpoznanie skali zjawiska i kierunków rozwoju działalności nierolniczej w Polsce oraz dokonanie charakterystyki gospodarstw rolnych podejmujących tego typu działalność
Description: Currently, the economic growth in rural areas in Poland depends, to a large extent, on the development of various forms of entrepreneurship. Due to the increasing difficulties that the traditional sectors of the rural economy are facing, the future success of rural residents is inextricably linked to the search for new business opportunities. They can constitute an additional source of income for farmers, as well as positively improve the living conditions of the rural population and help achieving local development goals. In this study, entrepreneurship of farmers was discussed on the example of nonagricultural economic activities, which is recognized as directly related to farming, i.e. using its resources (labour, land, buildings, machinery). It does not include any activity other than farming, only when labour is used as the resource of the farm to perform the work. The main objective of the study was to recognize the scale of the phenomenon and directions of development of non-agricultural activity in Poland and make the characteristics of the farms undertaking this type of activity

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics