Indian Corporate Social Responsibility : from Philanthropy to Assessing the Sustainability of Business and Society

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Indian Corporate Social Responsibility : from Philanthropy to Assessing the Sustainability of Business and Society
Tytuł równoległy: Indyjska Społeczna Odpowiedzialność Biznesu : od filantropii do oceny zrównoważonego rozwoju biznesu i społeczeństwa
Autor: Gilormini, Patrick
URI: http://hdl.handle.net/11331/625
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 151-162
Abstract: W ostatnich trzech latach Corporate Social Responsibility (CSR) w Indiach podlega ciągłym, znaczącym zmianom. Determinantami tych zmian są przepisy i wymagania dotyczące prowadzenia instytucji finansowych: the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental & Economic Responsibilities of Business [2011], the Security Exchange Board of India clause 55 [2012] oraz the New Company Act section 135 [2013]. Indyjski CSR traktuje zasadniczo o przeznaczeniu zysków korporacyjnych. Oznacza to bezpośrednie zaangażowanie się w funkcjonowanie lokalnych społeczności, identyfikację ich podstawowych potrzeb i integrowanie ich z celami biznesowymi. Głównym obszarem zainteresowania dla indyjskich inicjatyw CSR są: dobrobyt społeczności, edukacja, opieka zdrowotna i rozwój obszarów wiejskich. Artykuł przedstawia historyczne uwarunkowania CSR jako filantropii korporacyjnej w Indiach. Po prezentacji nowych ram prawnych i ostatnich zmianach instytucjonalnych, analizuje ich wpływ na sprawozdawczość w zakresie CSR i wyzwań organizacyjnych dla indyjskich przedsiębiorstw, szczególnie MŚP
Description: India Corporate Social Responsibility (CSR) has undergone significant changes in the past three years. Their driving factors are regulations and financial institutions requirements: the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental & Economic Responsibilities of Business [2011], the Security Exchange Board of India clause 55 [2012] and the New Company Act section 135 [2013]. Indian CSR appears essentially about what is done with corporation profits. It means engaging directly with local communities, identifying their basic needs and integrating them with business goals. The top major themes area for Indian CSR initiatives are community welfare, education, health care and rural development. This chapter presents the historical tradition of CSR as corporate philanthropy in India. After a presentation of the new legal framework and recent institutional developments, it analyses their implication on CSR reporting and organizational challenges for Indian companies especially SMEs

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics